GEREKÇELERİ

GEREKÇELERİ
17.04.2019
66
A+
A-
 1. Her alanda hazırlanan projelerin birbirine benzer, sayısının çok fazla ve büyük bir israfın olması,
 2. Her alanda yapılan üretim, hizmet, icraat ve getirilen çözümler için yapıcı bir eleştiri ve istişare ortamının oluşmaması,
 3. Her alanda ulaşılması planlanan hedeflere geçiş sürecinin kontrolsüz gerçekleşmesi,
 4. Her alanda ihtiyaçları ve hedefleri karşılayan verimli, doğru ve sıcak bilgiye yeteri kadar ulaşılamaması,
 5. Her alanda yapılan işler en baştaki büyük heyecan, istek, inanç ve kararlılığın gelişme ve sonuç sürecinde de gösterilememesi sonucunda hedeflere planlanan şekilde ulaşılamaması,
 6. Her alanda yapılan ar-ge çalışmalarının yetersiz kalması,
 7. Her alanda yapılan üretim, hizmet, icraat ve getirilen çözümler konusunda kesin ve kalıcı ulusal bir bilinç temeli oluşturulamaması sonucu halkın yapılanlar konusunda yeterli ilgi ve özeni gösterememesi,
 8. Her alanda yapılan üretim, hizmet, icraat ve sorunların çözümüne halkın her kesimini aktif dahil edilememesi ve bunun gerçekleştirecek-aktif-bir kurumun eksikliği,
 9. Gençliğimizin küçük yaşlarında önce fiziki ihtiyaçları konusunda yoğunlaşarak akıl, kalp ve ruh dünyaları yok sayılması sonucu ilerleyen yaşlarında milli ve manevi değerleriyle yoğrulmuş bir hayattan mahrum kalmaları,
 10. Ülkemizin siyasal, sosyal, dini ve beşeri yapısındaki mozaik yapısı dolayısıyla kutuplaşmaya ve bunalıma sebep olabilecek bir zemininin de olması,
 11. Maddi ve manevi ihtiyaçlarımızı belirli bir plan ve program dahilinde “ÖLÇÜ” ile karşılama özelliğinin kazandırılamaması,
 12. İnsani ilişkilerin özünden uzaklaştırılarak anlamsızlaştırılması ve insanlarımızın ruhunu yitirerek robotlaşması,
 13. Kamu kurum ve kuruluşlarında resmi ve sivil personelin görevini en iyi şekilde yerine getirmeye her yönüyle odaklanamaması(Bir üst makam hayali),
 14. Gençliğimizin “RİSK ALMAKTAN ÇEKİNME”, “MESLEK SAHİBİ OLAMAMA VE GELECEK KAYGISI” nedeniyle liderlik vasıflarından uzak olarak yetiştirilmesi nedeniyle “DAVA ADAMI” olma özelliğinden mahrum kalması,
 15. Ailelerin evlatlarının okul, çevre ve evde bir bütün halinde ahlaki gelişimini takip edememesi sonucunda gençliğimizin ahlaki yıkıma uğraması,
 16. Çocuklarımıza “DEĞERLİ” olduğu, üretme, çözüm bulabilme, hizmet ve icraatlarda yer alabilme bilincinin yeteri kadar aşılanamaması sonucu kendilerini her alanda yetersiz görüp yabancı nesillere boyun eğip taklitçi olmaya sürüklenmesi,
 17. İnsanlarımızın huzur, sağlık ve afiyeti lüks ve şatafatta araması sonucunda hayatında bunalım ve git-gel yaşaması,
 18. İnsanımızın çocukluktan başlayarak yaşamı boyunca sağlığına yeterince özenin gösterilememesi sonucunda sağlıksız bir birey-aile-toplumun oluşması ve bu durumun her alanda ülkemizin geleceğine yansıması,
 19. Nitelikli iş gücünün hem atıl hem yeterli donanıma sahip olamaması,
 20. Aile kurumunun hem madden hem manen her alanda her yol, yöntem ve teknikle hedef alınarak yıkıma uğratılması,
 21. Rekabet kavramının yaşamamımızda doğru tanımlamaması sonucunda iş hayatının kısır makam ve mevki yarışlarına dönüşmesi,
 22. Tüm çalışanların iş yoğunluğu içerisinde kendi akıl, kalp ve ruh sağlığını geliştiren planlı ve programlı bir saat diliminin olmayışı,
 23. Milli kaynakların ihtiyaç, istek ve beklentileri karşılayacak şekilde kullanılamaması ve kontrol dışı(israf eden) kullanılması,
 24. Her alanda ihtiyaçlar, istek ve beklentileri karşılayan bir üretim, çözüm ve hizmetin gerçekleşememesi,
 25. Mevcut kaynakların devletimizin kısa-orta-uzun vadedeki hedeflerine uygun kullanılamaması,
 26. Hayatımızda milli ve manevi değerlerimiz doğrultusunda “ÇALIŞMA VE GAYRET” göstermenin hayat hiyerarşimizde birinci sırada yer almayışı ve eğitim sistemimizin bu konu da yetersiz kalması,
 27. Üretim, çözüm, icraat ve hizmet kavramının oluşturulan karalama, iftira ve yalan dünyasının gölgesinde bırakılması.
 28. FAYDALI, ÇALIŞAN, İDEALİST DAVA ADAMI NİTELİKLİ VE SAMİMİYETLE MİLLİ VE MANEVİ DEĞERLERİNE BAĞLI KİŞİLERİN GEÇMİŞİ ÜZERİNDE DURULARAK HEM MEVCUT HEM DE GELECEK İNSAN KAYNAKLARININ SUÇLULUK KORKUSUYLA ATIL KONUMA DÜŞÜRÜLMESİ,
 29. DEVLETİN BEKASI İÇİN ATTIĞI ADIMLAR KARŞISINDA KÜSKÜNLÜK, KİN, NEFRET VE İNTİKAM DUYGULARININ OLUŞMASI VE BUNLARIN OLUMSUZ SONUÇLARININ SÖZ KONUSU OLMASI,
 30. Mesleki hayatta yaşanan kırılmalarla her alandaki insan kaynaklarının şevk, istek, idealistlik duygularının da beraberinde kırılması ve pasif duruma düşürülmeleri,
 31. Her alandaki insan kaynaklarının görevlerinde daha işlevsel olmalarını sağlayacak gerekli kanuni düzenlemelerin olmayışı,
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.