Projenin Özeti

17.04.2019
Projemiz, küreselleşen dünyanın çıkarlarına kurban ettiği evrensel değerleri yeniden inşa...