Amacı

Terör, geçmişten bugüne isim ve içerik değiştirerek dünyanın karşısına devamlı...
04.07.2019
Devletimizin her alanda kısa-orta-uzun vadeli hedeflerine ulaşmasında, Hedeflerin tespitinin doğru...